IBK söker nya lärarkandidater

Vi behöver utöka för att möta det framtida behovet av kursutbud och söker därför dig som vill utbilda blivande BK terapeuter inom ramen för IBK´s verksamhet. IBK är en ekonomisk förening som erbjuder kurser av olika slag med utgångspunkt i Basal Kroppskännedom. Det inkluderar både steg kurserna A-E samt olika temakurser. Som lärarkandidat kommer du genomgå en utbildning till lärare genom både deltagande på de olika stegkurserna, litteraturläsning, egenövande samt slutligen en examination.

Någon av lärarna inom IBK kommer att bli din mentor som kommer att guida dig genom utbildningen. Du förväntas även närvara vid IBK´s föreningsmöten, internationella möten och där delta i diskussioner kring BK och framtida verksamhet.  Vi söker dig som har terapeutisk kompetens inom Basal Kroppskännedom med några års klinisk erfarenhet och som vill vara med att bana vägen för BK in i framtiden.

Välkommen med din intresseanmälan! Skicka den till IBK´s styrelse via ordförande Anna Sannum Karlsson, anna.sannum@gmail.com,  senast den 1 december.