Covid-19 och vårens kurser

Viktig information om vårens kurser!

Angående covid-19 och vårens BK kurser har IBK beslutat att följa regeringens rekommendation för utbildning. Vi anser att det inte går att bedriva vår utbildning på distans och kommer därför att ställa in BK kurser under mars, april och maj.

Det är en mycket ovanlig situation i vårt land och i vår värld. Precis som många av er, har vi sett fram emot att träffas, dela och lära genom våra utbildnings- och handledningsträffar. Samtidigt, för de kurser som ställs in är vår plan att genomföra dem under hösten istället. Det kommer en tid efter covid-19!

När det gäller handledning kommer respektive BK lärare att följa regionala direktiv och kommunicera med berörda personer. Möjligheter att hålla handledning på distans är också något som undersöks.

En personlig reflektion i dessa tider är att BK, med övande och förhållningsätt, har hjälpt mig genom livet – genom kriser och utveckling, genom glädje och sorg – och det är en hjälp även nu i denna tid av ovisshet.

Varma hälsningar,
Alla lärare och lärarkandidater i IBK
/genom Anna Sannum Karlsson, Ordförande IBK