Välkommen till IBK!

IBK bedriver kvalificerad kursverksamhet, utbildning i Basal Kroppskännedom, skattning med den nya skalan BAS MQ-E samt speciella temakurser inom området. Vi arbetar också med metodutveckling, rådgivning och handledning.

Utbildningen vänder sig till fysioterapeuter/sjukgymnaster

Utbildningen till BK-terapeut riktar sig till fysioterapeuter/sjukgymnaster, men kurs BK A och en del temakurser är öppna för andra som arbetar inom vård och omsorg eller skola. Om du har några frågor om våra kurser, kontakta läraren på den aktuella kursen.

Informationsfilmer om BK på gång

I mitten av november spelade vi in material till två informationsfilmer om Basal Kroppskännedom. Runt årskiftet kan du se det färdiga resultatet.

Stort tack till Hanna Waldemarsson som lånade ut sin lokal i Norrköping och stort tack till alla andra medverkande: Hanna L, Anne, Anders, Emil och Jakob liksom fotografen Carl Fristedt.

Förbättrad rörelsekvalitet, rörelseförmåga och rörelsefunktion

Basal Kroppskännedom används inom både behandlande och förebyggande fysioterapi. I metoden integreras västerländsk rörelsetradition och biomedicinsk kunskap med den österländska rörelsetraditionen Tai-chi samt Zen-meditation.
Balanserad hållning, frihet i andning och rörelser och medveten närvaro är centrala begrepp. För mer information, se Vad är BK?.

Adresser och telefonnummer till BK-terapeuter hittar du på Terapeuter.